ایران رفسنجان
مدیر عامل: فاطمه پاکدین
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: ایران رفسنجان
مدیر عامل: فاطمه پاکدین
شماره ثبت: 257
سال تاسیس: 1362
تلفن تماس: 03434220661
نمابر: 03434222279

اطلاعات بیشتر...