تجهیز گستر صد ستون (سهامی خاص)
مدیر عامل: امید رحیمیان
(ایمیل www ندارد!)