ایران اکستراکتور سپاهان
مدیر عامل: محمد مهدی صالحی
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: ایران اکستراکتور سپاهان
مدیر عامل: محمد مهدی صالحی
شماره ثبت: 0466683776
سال تاسیس: 1370
تلفن تماس: 03142499377
نمابر:

اطلاعات بیشتر...