شرکت صنایع ممتازان (سهامی خاص)
مدیر عامل: حسین شهسواری
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: شرکت صنایع ممتازان
مدیر عامل: حسین شهسواری
شماره ثبت: 1273
سال تاسیس: 1366
تلفن تماس: 03432752500
نمابر: 03432752507

اطلاعات بیشتر...