ادوات کشاورزی سعید خواجوی (شخص حقیقی)
مدیر عامل: سعید خواجوی راد
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: ادوات کشاورزی سعید خواجوی
مدیر عامل: سعید خواجوی راد
شماره ثبت:
سال تاسیس: 1370
تلفن تماس: 09155111857
نمابر: 38423410

اطلاعات بیشتر...