کیمیا بذر راشدی (شخص حقیقی)
مدیر عامل: اکبر راشدی
(ایمیل www ندارد!)