سنا پالیز (سهامی خاص)
مدیر عامل: حامی عباسی
(ایمیل www ندارد!)