کشاورزی نوین (شخص حقیقی)
مدیر عامل: امیر نوروزی
(ایمیل www ندارد!)