صدرا تجارت (شخص حقیقی)
مدیر عامل: احمدرضارضائی
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: صدرا تجارت
مدیر عامل: احمدرضارضائی
شماره ثبت: در شرف تغیی
سال تاسیس: 1397
تلفن تماس: 09135577550
نمابر:

اطلاعات بیشتر...