مرکز توسعه پهپادهای کشاورزی ایران (سهامی خاص)
مدیر عامل: محمدامین شکوفان
(ایمیل www ندارد!)