مزرعه صفاهان
مدیر عامل: معصومه استرکی
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: مزرعه صفاهان
مدیر عامل: معصومه استرکی
شماره ثبت: 4089
سال تاسیس: 1395
تلفن تماس: 09199939492
نمابر:

اطلاعات بیشتر...