کار آب تجهیز (با مسئولیت محدود)
مدیر عامل: سید محسن آباقی
(ایمیل www ندارد!)