آسمان فرابرد صنعت هوافضا (با مسئولیت محدود)
مدیر عامل: مجید بیطرف
(ایمیل www ندارد!)