نوین کشاورز (شخص حقیقی)
مدیر عامل: حمید غلامی
(ایمیل www ندارد!)