ممتاز بذر (شخص حقیقی)
مدیر عامل: محمد تقی فرجی
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: ممتاز بذر
مدیر عامل: محمد تقی فرجی
شماره ثبت: 52726
سال تاسیس: 1381
تلفن تماس: 09147169181
نمابر:

اطلاعات بیشتر...