صنایع مرغداری کارناطیور (شخص حقیقی)
مدیر عامل: قنبر خدابنده لو
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: صنایع مرغداری کارناطیور
مدیر عامل: قنبر خدابنده لو
شماره ثبت: 145
سال تاسیس: 1386
تلفن تماس: 02833991480_02833991481
نمابر:

اطلاعات بیشتر...