بازرگانی علیزاده (شخص حقیقی)
مدیر عامل: امین علیزاده
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: بازرگانی علیزاده
مدیر عامل: امین علیزاده
شماره ثبت: 2754761136
سال تاسیس: 1386
تلفن تماس: 04432343934
نمابر: 04432343934

اطلاعات بیشتر...