شرکت گوگرد ستاره (سهامی خاص)
مدیر عامل: جبار ورشوی
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: شرکت گوگرد ستاره
مدیر عامل: جبار ورشوی
شماره ثبت: 705
سال تاسیس: 1375
تلفن تماس: 08642227170
نمابر:

اطلاعات بیشتر...