ایران سبز (شخص حقیقی)
مدیر عامل: نیما شهریاری
(ایمیل www ندارد!)