کاوندیش شیمی کرمان
مدیر عامل: منصور ترابی - کارخانه
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: کاوندیش شیمی کرمان
مدیر عامل: منصور ترابی - کارخانه
شماره ثبت: 1414
سال تاسیس: 1378
تلفن تماس: 03432264274-03433386188
نمابر: 03432264274

اطلاعات بیشتر...