لوله شرق آسیا
مدیر عامل: عباسعلی عیدی زاده
(ایمیل www ندارد!)
عبارت فوق را در این کادر وارد نمایید