لوله شرق آسیا
مدیر عامل: عباسعلی عیدی زاده
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: لوله شرق آسیا
مدیر عامل: عباسعلی عیدی زاده
شماره ثبت: 92
سال تاسیس: 1383
تلفن تماس: 5156526600
نمابر: 5156526500

اطلاعات بیشتر...