آوان مشرق زمین
مدیر عامل: حمید فانی
(ایمیل www ندارد!)