کتابخانه - تغذیه و پرورش زنبور عسل

- راهنمای عملی زنبورداری
ناشر:
نویسنده: ساماتارو، دایانا
سال انتشار: 1389
- زنبور عسل و نقش آن در اکوسیستم
ناشر:
نویسنده: حسن‌زاده قورت‌تپه، عبدالله
سال انتشار: 1389
- ابزارآلات پرورش زنبور عسل
ناشر:
نویسنده: سجادی، بهروز
سال انتشار: 1388
- اطلس زنبور عسل
ناشر:
نویسنده: ی‍وردان‌
سال انتشار: 1388
- پرورش زنبور عسل
ناشر:
نویسنده: اسدی، حسین
سال انتشار: 1388
- اسرار منتخب حشرات و کاوشهای علمی در رابطه با آنها (زنبور، مورچه، عنکبوت، ملخ،کنه، مگس، پشه...)
ناشر:
نویسنده: رفیع‌پور، حمید
سال انتشار: 1388
- تشخیص بیماری‌های زنبور عسل
ناشر:
نویسنده: شیمانوکی، ‏‫اچ
سال انتشار: 1388
- تلقیح مصنوعی ملکه زنبور عسل
ناشر:
نویسنده: طهماسبی، غلامحسین
سال انتشار: 1388
- راهنمای تشخیص بیماری‌های زنبور عسل
ناشر:
نویسنده: شیمانوکی، ‏‫اچ
سال انتشار: 1388
- زنبور عسل
ناشر:
نویسنده: موحدخواه، محمود
سال انتشار: 1388
- زنبور عسل و زنبورداری
ناشر:
نویسنده: ع‍ل‍ی‌ آق‍ای‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
سال انتشار: 1388
- پرورش ملکه و ژنتیک زنبور عسل
ناشر:
نویسنده: ریتر، رودی
سال انتشار: 1387
- آموزش زنبور داری از ابتدا تا انتها
ناشر:
نویسنده:
سال انتشار: 1387
- زن‍ب‍ور ع‍س‍ل‌ و پ‍رورش‌ آن‌
ناشر:
نویسنده:
سال انتشار: 1387
- ژنتیک و اصلاح‌ نژاد زنبور عسل
ناشر:
نویسنده:
سال انتشار: 1387
- زنبورداری آموزش گام به گام
ناشر:
نویسنده: دستور، محمد
سال انتشار: 1386
- فرهنگ لغات و اصطلاحات زنبور عسل، انگلیسی - فارسی
ناشر:
نویسنده: سیدی، مظاهر
سال انتشار: 1386
- کاربرد پرو‌بیوتیک‌ها و پری‌بیوتیک‌ها در آبزی‌پروری
ناشر:
نویسنده: پورامینی، ملوک
سال انتشار: 1386
- دانش بومی در زنبورداری
ناشر:
نویسنده: امیری‌اردکانی ، محمد
سال انتشار: 1386
- اصول اصلاح‌‌ نژاد زنبور عسل
ناشر:
نویسنده: بصیری، محمدرضا
سال انتشار: 1385
- ان‍گ‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ زن‍ب‍وران‌ ع‍س‍ل‌
ناشر:
نویسنده: ب‍ح‍ری‍ن‍ی‌، رس‍ول‌
سال انتشار: 1385
- پ‍رورش‌ زن‍ب‍ور ع‍س‍ل‌
ناشر:
نویسنده: ع‍ب‍ادی‌، رح‍ی‍م
سال انتشار: 1385
- پرورش زنبور عسل کاربردی
ناشر:
نویسنده: جعفری آهنگری، یوسف
سال انتشار: 1385
- پرورش ملکه زنبور عسل
ناشر:
نویسنده: طهماسبی، غلام‌حسین
سال انتشار: 1385
- فرآوری محصولات زنبور عسل
ناشر:
نویسنده: بصیری، محمدرضا
سال انتشار: 1385
[بازگشت]