ادوات هرس

ادوات هرس

تعداد بخش ها: 8
تعداد محصولات این بخش: 72
تعداد شرکت های این بخش: 9
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات ادوات هرس

تعداد محصولات: 72

چمن زن موتوری GOLF

استعلام قیمت

قدرت موتور: 6/75آمریکا

نوع موتور: موتور بریگس

سبزکوش نگین

شماره ثبت: 169180

021-66566767

جزئیات فروشنده

چمن زن - علف زن AS المان

استعلام قیمت

قدرت موتور: 7/5Hp

نوع موتور: موتور دوزمانه حرفه ای

سبزکوش نگین

شماره ثبت: 169180

021-66566767

جزئیات فروشنده

چمن زن - علف زن AS آلمان

استعلام قیمت

قدرت موتور: 7/5hp

نوع موتور: موتور دوزمانه حرفه ای

سبزکوش نگین

شماره ثبت: 169180

021-66566767

جزئیات فروشنده

چمن زن موتوریSKN

استعلام قیمت

قدرت موتور: 6/75 آمریکا

نوع موتور: بریگس آمریکا

سبزکوش نگین

شماره ثبت: 169180

021-66566767

جزئیات فروشنده

چمن زن برقی GGP ایتالیا

استعلام قیمت

قدرت موتور: مجهز به الکتروموتور 1600وات

نوع موتور:

سبزکوش نگین

شماره ثبت: 169180

021-66566767

جزئیات فروشنده

چمن زن موتوری AS-63

استعلام قیمت

قدرت موتور: 6hp

نوع موتور: تک سیلندر، دو زمانه

سبزکوش نگین

شماره ثبت: 169180

021-66566767

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 72