پوشش استخرهای ذخیره آب

پوشش استخرهای ذخیره آب

تعداد بخش ها: 7
تعداد محصولات این بخش: 8
تعداد شرکت های این بخش: 17

لیست محصولات پوشش استخرهای ذخیره آب

تعداد محصولات: 8

ژئوتکستایل

استعلام قیمت

شرکت سازنده: گلبهار شرق

ضخامت ورق: 200-800 گرماژ

نوید باران

شماره ثبت: 2566

026-32864037

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 8