مخازن پلی اتیلن

مخازن پلی اتیلن

تعداد بخش ها: 4
تعداد محصولات این بخش: 2
تعداد شرکت های این بخش: 5
دانلود نسخه اندروید

مخازن پلی اتیلن
گسترش روز افزون جمعیت در کشورها ، روز به روز تامین نیاز آب شرب این جمعیت را به معضلی بزرگ تبدیل کرده است بطوریکه این روزها آب شیرین و تامین و نگهداری آن به مقوله ای استراتژیک تبدیل شده است . بنابراین به منظور تامین و نگهداری آب شرب و بهداشتی تولید و تهیه مخازن ذخیره آب ضروری می باشد. امروز مخازن ذخیره آب در انواع مختلفی همچون مخازن پلی اتیلن ، مخازن فلزی ، مخازن PVC تولید می شوند که هر کدام از این مخازن ذخیره آب به فراخور نوع مصرف و مدت زمان نگهداری میتواند در شرایط مختلف بکار رود .
از آنجا که تولید مخازن پلی اتیلن نسبت به سایر مخازن ذخیره آب کم هزینه تر است و نسبت به سایر مخازن ذخیره آب من جمله مخازن فلزی و مخازن کامپوزیت عمر طولانی تری دارند . همچنین مخازن پلی اتیلن سبک وزن تر نسبت به سایر مخازن ذخیره آب بوده و بالطبع قابلیت جابجایی آسانتری خواهد داشت.
یکی دیگر از مزایای تولید مخازن پلی اتیلن نسبت به سایر مخازن ذخیره آب ، سادگی و یکپارچگی عملیات تولید مخازن پلی اتیلن و تنظیم ضخامت مخازن با کم یا زیاد کردن مواد اولیه پلی اتیلنی می باشد.
همچنین مخازن پلی اتیلن نسبت به سایر انواع مخازن ذخیره آب ، مقاومت بیشتری در برابر خوردگی داشته و مسائلی همچون زنگ زدگی در استفاده از مخازن پلی اتیلن وجود نخواهد داشت.