خشک کن گرانول

خشک کن گرانول

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 7
تعداد شرکت های این بخش: 1

شرکت های بخش خشک کن گرانول

لیست محصولات خشک کن گرانول

تعداد محصولات: 7
تعداد محصولات: 7

خشک کن گرانول
یکی از پرکاربردترین مصارف دستگاه خشک کن گرانول ، استفاده از آن در خطوط تولید لوله پلی اتیلن می باشد.
خشک کن گرانول به منظور خشک کردن ، مخلوط کردن و گرفتن رطوبت ذرات گرانول ، در خط تولید لوله پلی اتیلن و قبل از تولید محصول نهایی تعبیه می گردد.
نحوه عملکرد خشک کن گرانول در خط تولید لوله پلی اتیلن به این شرح است که ابتدا ذرات گرانول وارد مخزن شده و سپس هوای گرم بصورت مداوم و متناوب از قسمت تحتانی مخزن به درون مواد گرانول دمیده می شود.
مواد در دستگاه خشک کن گرانول در حین حرارت دیدن ، به مرور گرم و سپس خشک می شوند .
دستگاه خشک کن گرانول ، عموما علاوه بر خشک کردن مواد ، نقش مخلوط کن را نیز به عهده دارد . بنابراین چنانچه هدف از استفاده از دستگاه خشک کن گرانول ، صرفا مخلوط کردن مواد باشد ، در این صورت به حرارت دادن ذرات گرانول نیازی نخواهد بود و سیستم گرمایش از عملیات قابل حذف خواهد بود .
به منظور رقابت در ساخت انواع خشک کن گرانول ، تولید کننده ها، سعی در ساخت دستگاهی با کمترین مصرف میزان انرژی و بالاترین راندمان را دارند . یکی دیگر از فاکتورهای مهم در ساخت دستگاه خشک کن گرانول ، ممانعت از جذب دوباره رطوبت توسط مواد گرانول می باشد.