لوله پلی اتیلن  سایز 63 میلیمتر

لوله پلی اتیلن سایز 63 میلیمتر

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 30
تعداد شرکت های این بخش: 6

لیست محصولات لوله پلی اتیلن سایز 63 میلیمتر

تعداد محصولات: 30

لوله پلی اتیلن 63

79,500 ریال

فشار کاری (اتمسفر): 6

تأمین کننده: انرژیسازان

تعداد محصولات: 30