لوله پلی اتیلن  سایز 63 میلیمتر

لوله پلی اتیلن سایز 63 میلیمتر

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 33
تعداد شرکت های این بخش: 7

لیست محصولات لوله پلی اتیلن سایز 63 میلیمتر

تعداد محصولات: 33

لوله پلی اتیلن 2 اینچ 10 بار

55,000 ریال

فشار کاری (اتمسفر): 10

تأمین کننده: انرژیسازان

لوله پلی اتیلن سایز 63 میلیمتر فشار 10 بار

99,000 ریال

فشار کاری (اتمسفر): 10

لوله پلی اتیلن سایز 63 ملیمتر فشار 6 بار

74,000 ریال

فشار کاری (اتمسفر): 6

تعداد محصولات: 33